Katy, Kyriakos & Pixie: Paris 2011 - primordiaproductions